Leven vanuit je lichtlichaam A

€ 175,00
Voorkennis nodig

Vereiste voorkennis:

€ 175,00
Voorkennis nodig

Een nieuwe manier van Zijn

LET OP: de volgende voorkennis is vereist:

Een nieuwe manier van Zijn: je lichtlichaams-energie aanwenden om je dagelijks leven te transformeren

Je zal nieuwe manieren ontdekken om de lichtlichaams-energieën en -vaardigheden te gebruiken zodat je in je dagelijks leven praktische resultaten bekomt en verschuivingen kan creëren.

DaBen zal je leren hoe je met het lichtlichaam en met bepaalde energieën van het lumineus lichaam kan spelen zodat je je diepste ware, innerlijke Zelf op vele nieuwe niveaus van gewaarzijn kan ervaren, zodat je je vermogen om dat Zelf te zijn kan laten toenemen en je dat niveau van gewaarzijn in alles wat je doet kan brengen.

Je kan inderdaad je leven veranderen door de energie van het lichtlichaam en de energie van het verlicht lichaam aan te wenden, zodat je:

  • je leven kan sturen vanuit die hogere niveaus van jouw zijn
  • hogere bewustzijnsstaten kan aanhouden in de gewone realiteit en je de vreugde en stroom van het lichtlichaam en het lumineus lichaam in je dagelijks leven kan brengen
  • je persoonlijkheids-zelf kan openstellen en de hogere energieën zo kunnen uitgedrukt worden in meer geschikte vormen die beter afgestemd zijn op wie je bent
  • meer fysiek welzijn kan verwerven: je kan die lichtlichaams-energieën immers aanwenden om je beter te kunnen vrijwaren van spierpijnen, discomfort, ongemak…
  • je vermogen kan verhogen om fysieke energie te verschuiven
  • meer fysieke vitaliteit kan ervaren en je kan herbronnen
  • je meer gewaar wordt van de keuzes die je hebt inzake voeding, dieetgewoontes, levensstijl, … en hoe je patronen kan doorbreken
  • meer emotionele stroom kan ervaren en dus beter gebundeld en in evenwicht kan blijven ongeacht de energie waarin je je bevindt
  • je leven kan leiden volgens jouw visie van wie je bent
  • je gemakkelijker je creativiteit kan tot uitdrukking brengen in alles wat je doet
  • het bewustzijn dat je verworven hebt in je lichtlichaams-ervaringen op een praktische manier kan toepassen om je dagelijks leven te transformeren